Ý tưởng thiết kế đồ họa

 

1)Thiết kế logo

  + Xem các mẫu tham khảo tại đây

2)Kich thước tiêu chuẩn in card visit

Yêu cầu:  kích thước 90mm x 55mm

Xem các mẫu tham khảo tại đây

3)Tiêu chuẩn in phong bì

Khổ quốc tế:

DL: 110 × 220mm, dùng cho giấy A4 gấp 3 theo chiều ngang

C7/C6: 81 x 162mm, dùng cho giấy A5 gấp 3 theo chiều ngang 

C6: 114 × 162mm, dùng đựng giấy A6 (hoặc giấy A4 gấp làm tư) 

C6/C5: 114 × 229mm 1/3 A4, cũng dùng cho giấy A4 gấp 3 theo chiều ngang nhưng to hơn khổ DL 1 chút

C5: 162 × 229mm dùng chứa giấy khổ A5 (hoặc A4 gấp đôi) nên cũng còn được gọi là phong bì A5

C4: 229 × 324mm dùng đựng nguyên tờ A4, nên cũng thường được gọi là phong bì A4

C3: 324 × 458mm dùng đựng nguyên tờ A3, nên cũng thường được gọi là phong bì A3 

B6: 125 × 176mm C6 

B5: 176 × 250mm C5 

B4: 250 × 353mm C4 

E3: 280 × 400mm B4

Xem các mẫu tham khảo tại đây

4)Kích thước in lịch

Kích thước tùy chọn :+ Lịch để bàn: 10 mm X 24 mm

 + Lịch treo tường: 45 mm X 70 mm

Xem các mẫu tham khảo tại đây

5)Kích thước in catalogue,brochuse

     + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

6)Kích thước in tờ rơi

     + kích thước tùy chọn: Khổ A4: 205 mm X 295 mm;

     khổ A6: 100 mm X 145 mm

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

7)Kích thước in biển quảng cáo

     + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

8)Kích thước in ảnh lên áo

     + kích thước: tùy chọn khoảng 20cm x 20cm…..

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

9)Kích thước in ảnh lên cốc

  + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

 

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

10) Kích thước in ảnh lên đồng hồ

     + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

11) Thiết kế các mẫu ruy băng

     + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

     + Xem các mẫu tham khảo tại đây

12) Thiết kế vỏ hộp

    + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

13) Thiết kết túi giấy

    + kích thước: tùy chọn khoảng 400px đến 600px

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

14) Thiết kế vỏ chai, nút chai

    + kích thước: tùy chọn khoảng 600px đến 800px

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

15) Thiết kế thiệp mời, giấy mời, các loại thiệp

    + kích thước tùy chọn: Các khổ A4 gấp 3, A5 gấp 3, A5 gấp đôi

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

16) Thiết kế thực đơn nhà hàng, quán café

    + kích thước: tùy chọn khoảng 600px x 600px, 400px x 400px,….

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

17) Thiết kế bìa sách, báo, bìa tạp chí

    + kích thước: tùy chọn 1 số kích thước sau 21,5cm x 27,5 cm

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

18) Thiết kế tập vở, sổ, bút

    + kích thước: tùy chọn 1 số kích thước sau 15cm x 20 cm

    + Xem các mẫu tham khảo tại đây

19) Vẽ  các vật  công nghệ

   + kích thước : tùy chọn khoảng từ 400px đến 600px

   + Xem mẫu tham khảo tại đây

20) Vẽ hình con vật

   + kích thước : tùy chọn khoảng từ 400px đến 600px

   + Xem mẫu tham khảo tại đây

21) Vẽ vật dụng:

   + kích thước : tùy chọn khoảng từ 400px đến 600px

   + Xem mẫu tham khảo tại đây

23) Vẽ hình các loại cây, các loại lá, hoa, cây cỏ

   + kích thước : tùy chọn trong khoảng 600px đến 800px
   + Xem mẫu tham khảo tại đây

24) Vẽ tranh phong cảnh:

   + kích thước : tùy chọn trong khoảng 800px đến 1000px
   + Xem mẫu tham khảo tại đây

25) Bộ nhận dạng  thương hiệu 

   + kích thước yêu cầu: 800px x 800px

   + Xem mẫu tham khảo ở đây