Category Archives: Phím tắt

Các phím tắt thường được sử dụng trong Indesign

Tài liệu học Indesign Hệ thống các phím tắt thường được sử dụng trong Adobe [...]

Tham gia ngay khóa học đồ họa nhân dịp halloween

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 [...]

Tổ hợp phím tắt trong Adobe Illustrator

Khi sử dụng phần mềm Adobe Photoshop chúng ta luôn sự dụng các tổ hợp [...]