Thiết kế mẫu phong bì cho doanh nghiệp

Mẫu thiết kế phong bì thư cho các tổ chức doanh nghiệp

Với xu thế phát triển ngành công nghệ hiện nay những doanh nghiệp đều mong muốn có được những ý tưởng , sản phẩm mang thương hiệu riêng của doanh nghiệp. Bì thư cũng là một trong những sản phẩm mà các cơ quan, doanh nghiệp thường sử dụng để gửi hay quảng bá sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng. Những chi tiết đồ họa riêng làm nổi bật thương hiệu của cơ quan, doanh nghiệp sẽ tạo sự tin tưởng nhất định đến khách hàng. 

Một số mẫu phong bì thư của các cơ quan, doanh nghiệp: