Làm việc với Page trong Indesign

Indesign là phần mềm dàn trang tốt nhất hiện nay. Bạn có thể dàn nội dung dữ liệu trên hàng chục page khác nhau một cách nhanh chóng. Dưới đây là bài chia sẻ về các thao tác mà bạn cần phải làm đối với page trong Indesign.

Định dạng kiểu hiển thị cho các Page.

Các thao tác với page trong coreldrawKhi bạn chọn tùy chọn Facing Pages trong hộp thoại File/Document Setup, các dải trang được sắp xếp trong các dải (Spread) nhìn thấy như ở dạng quyển sách mở ra, hay gọi là trang đôi. Nó được sử dụng để dàn trang sách hay tạp chí nhưng ấn phẩm được in ở cả hai mặt.

Chọn Palette Options trong manu Pages – Insert Pages: Thêm trang – Move Pages: Di chuyển trang – New Master: thêm trang Master.

Tùy chọn tren bảng Pages (Window/Pages)

01 – Trang làm việc

 02 – Trang Master

03 – Thay đổi kích thước trang

04 – Tạo trang mới

05 – Xóa trang

Tạo ra các phần hiển thị chung trên mọi Page

Làm việc với trang Master trong Indsign

 

Trong quá trình dàn trang 1 ấn phẩm thì chúng ta không thể luôn phải làm lặp đi lặp lại một bước xếp số trang cho từng trang làm việc và những nội dung các trang giống nhau. Nên vì thế chúng ta làm những yếu tố cơ bản đó trên trang Master.

Ví dụ trên giáo án này những chi tiết đồ họa làm cho giáo trình trở nên hấp dẫn hơn. Và được tách nội dung theo từng chương mà khi làm việc chúng ta không phải đánh lại hay copy – paste.

Khi chúng ta đã tạo được Master theo ý muốn chúng ta có thể Insert Pages và chọn trang Master đó.

Khi thiết lập trên trang Master chúng ta trở lại trang làm việc thì các đối tượng chúng ta thiết lập nó được khóa lại. Không ảnh hưởng tới việc trình bày. Muốn gỡ bỏ khóa giữ (Ctrl + Shift ) rồi chọn đối tượng cần gỡ ra khỏi  Master tại trang đó.

Đánh số trang cho toàn bộ các trang

Đánh số trang tự động trong Indesign

Đối với một ấn phẩm dàn trang thì không thể thiếu số trang, nó là 1 phần không thể thiếu, nó giúp người đọc theo dõi được nội dung trong đó 1 cách rõ ràng.

Muốn tạo số trang các bạn sử dụng công cụ đánh Typo Tool (T). Sau đó đanh 1 ký tự bất kỳ và bôi đen ký tự đó sau đó chuột phải sẽ hiện ra bảng Options.

Chọn Insert Special Character/Markers/Current Page Number (Alt+Shift+Ctrl+N). Khi đó nó đã được mặc định là số trang. Dù cho bạn di chuyển bất cứ ở trang nào nó đều hiển thị số thứ tự của trang đó

Lưu ý: Chúng ta nên sử dụng đánh số trang trên trang Master để tránh khi trình bày bị ảnh hưởng. Trong trương trình Indesign thì mặc định số trang bắt đầu là trang số 1. Nếu khi làm việc 1 file bị tách ra làm đôi do có 2 người cùng làm để kịp tiến độ công việc, nên có thể người thứ 2 bắt đầu từ số trang không phải trang 1 thì chúng ta chuyển số trang bắt đầu bằng cách nào?

Chọn Layout/Numbering and Selection… sau đó chúng ta thay đổi Start Pages Selection bằng số trang vậy là xong. Chúc các bạn thành công với việc tự học đồ họa của mình!

Nếu cảm thấy khó khăn trong việc tự học bạn có thể tham khảo một số khóa học đồ họa sau:

Khóa học thiết kế đồ họa in ấn

Khóa học thiết kế đồ họa báo chí

Khóa học thiết kế đồ họa truyền thông