Kỹ thuật vẽ hình và chỉnh sửa hình trong CorelDraw

Trong CorelDraw chúng ta có một số kỹ thuật vẽ hình mà các bạn có thể sử dụng để tạo lên các dạng hình vẽ khác theo nhu cầu của mình. Các kỹ thuật này bao gồm kỹ thuật vẽ hình với nhóm công cụ Freehand tool và kỹ thuật chỉnh sửa hình với nhóm công cụ Shap tool. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số kỹ thuật vẽ hình và chỉnh sửa hình với công cụ Shap tool

Kỹ thuật vẽ hình và chỉnh sửa hình trong CorelDraw:

Thanh thuộc tính thể hiện các chức năng về điểm node

Nhóm công cụ Shape tool: Nhóm công cụ chỉnh sửa hình và điểm nút. 

 Một số khái niệm cơ bản:

1. Nút:(Node)  – Là những điểm hình vuông (nhỏ) nằm cuối của một phân đoạn (thẳng hay

cong).        

Điểm nút khi chỉnh sử hình         

 – Đưa chuột vào nút, chuột sẽ biến đổi thành hình mũi tên đen và dấu cộng. Đây chính là cách đơn giản để nhận biết nút.

2. Điểm uốn: Có 3 loại điểm uốn, chúng ta có thể thấy ở trên thanh Property:

  – Make Node a Cusp: tạo một điểm uốn nhọn.

  – Make Node smooth: tạo một điểm uốn trơn.

  – Make Node Symmetrical: tạo một điểm uốn đối xứng. 

Điểm khiển điều chỉnh hình đường vẽ làm cong hay thằng hình

3. Điểm khiển               

 Mỗi nút trên đường cong (khi chọn nút đó bằng shape tool), sẽ xuất hiện điểm khiển. Sử dụng điểm khiển kết hợp với điểm uốn để tạo ra những đường cong khác nhau   

4. Biến đường thẳng thành đường cong:

 – Vẽ một đoạn thẳng.

 –  Đưa chuột đến một trong hai điểm đầu mút, chuột sẽ biến thành một mũi tên đen với dấu cộng, đây chính là điểm nút của đoạn thẳng.

 – Nhấp vào công cụ Shape tool trên thanh công cụ (đoạn thẳng biến đổi thành mộtđường màu nhạt, điều này cho biết nó đã sẵn sàng để biến đổi).

 – Chọn nút được vẽ cuối cùng (bên phải) của đoạn thẳng, sau đó nhấp vào biểu tượng Convertline to curve , hai điểm khiển sẽ xuất hiện, rê điểm khiển để biến đổi đoạn thẳng thành đường cong theo ý của bạn.  

Để biến đổi các hình khác như hình chữ nhật, hình tròn.. thành các đường cong tự do, nhấp vào menu Arrange\ Convert to curve (Ctrl + Q) sau đó thực hiện như đối với đoạn thẳng.

* Chọn nút

– Dùng công cụ Shape tool nhấp vào nút

– Để chọn nhiều nút, rê Shape tool bao quanh các nút cần chọn hoặc nhấn giữ phím Shift, nhấp chọn lần lượt các nút.

5. Thêm nút / Bớt nút

– Dùng công cụ Shape tool nhấp vào điểm cần thêm nút hoặc nhấp vào nút muốn xóa

– Nhấp đôi hoặc nhấp vào các biểu tượng thêm nút, bớt nút trên thanh Property 

6. Nối hai nút thành một nút

– Chọn 2 nút cần nối, (hai nút này phải nằm ở hai đầu mút của đối tượng hoặc thuộc hai đốitượng khác nhau).

– Nhấp vào biểu tượng Join two Nodes 

7. Nối hai nút bằng một đoạn thẳng

–  Chọn 2 nút cần nối

–  Nhấp vào biểu tượng Extend curve to close

–  Rê chuột để kéo

Nếu hai nút nằm trên hai đối tượng riêng biệt, phải kết hợp chúng lại bằng cách nhấp Arrange\Combine trước khi nối  

Với những chia sẻ nhỏ trên hy vọng các bạn sẽ làm chủ được phần mềm CorelDraw!

Một số chương trình đào tạo CorelDraw mà bạn có thể tham khảo:

Đào tạo thiết kế đồ họa in ấn

Đào tạo đồ họa truyền thông 

Đào tạo đồ họa báo chí

Đào tạo đồ họa theo yêu cầu